โปรแกรมปิดเทอม (15 วัน) 5 - 19 เมษายน 2563 (ยกเลิกเป็นการชั่วคราว)
สินค้ามาใหม่ สินค้าแนะนำ
81,000.00 บาท
82,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

โปรแกรมปิดเทอม เดือนมีนาคม - เมษายน 2563 (15 วัน)

เรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และทัศนศึกษา 2 สัปดาห์เต็ม

ณ ประเทศสิงคโปร์

ระหว่าง วันที่ 5 – 19 เมษายน 2563 (ยกเลิกเป็นการชั่วคราว)

สำหรับนักเรียนอายุ 11 - 16 ปี หรือ ประถมศึกษา 6 ถึง มัธยมปลาย

เรียนภาษาอังกฤษ (Native English) และภาษาจีน (Native Chinese) ที่ Ascend Education Center ซึ่งเป็นสถาบันภาษาชั้นนำในสิงคโปร์สำหรับนักเรียนต่างชาติ ซึ่งเป็นสถาบันภาษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพโดย EduTrust และได้รับรางวัลต่างๆมากมาย

 พร้อมกับไปทัศนศึกษาและท่องเที่ยวตามสถานที่หลักๆต่างๆครบครัน และที่พักในรูปแบบ Multiple Host Families กับครอบครัวชาวสิงคโปร์ที่คัดสรรแล้ว รวมทั้งเพื่อนๆเยาวชนชาวสิงคโปร์

โดยจัดนักเรียนอย่างน้อยสองคนต่อหนึ่งโฮส/บ้าน/ครอบครัว

 ใบสมัครเข้าร่วม 15 Days Bilingual Course March & April 2020 in Singapore

 โบรชัวร์ 15 Days Bilinggual Course March & April 2020 in Singapore