โปรแกรมปิดเทอม เดือนเมษายน 2562
150,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

โปรแกรมปิดเทอม เดือนเมษายน 2562 (ที่ผ่านมา)

เรียนภาษาอังกฤษที่ Canadian Education College (native American/Canadian) และภาษาจีนที่ Linda Mandarin School (native Chinese) ซึ่งเป็นสถาบันภาษาชั้นนำในสิงคโปร์สำหรับนักเรียนต่างชาติ สถาบันภาษาได้รับการรับรองคุณภาพโดยได้รับรางวัลมากมายจากองค์กรเอกชนและรัฐบาล พร้อมการเรียนเสริมวิชา Math, English, Chinese, และ Writing Essays in English and Chinese เพิ่มเติมโดยติวเตอร์คุณภาพชาวสิงคโปร์ พร้อมกับไปทัศนศึกษาและท่องเที่ยวตามสถานที่หลักๆครบครัน และที่พักในรูปแบบ Host Family @HillView Height โดยอยู่ร่วมกับนักเรียนนาชาติที่มาจากประเทศในแถบเอเชีย และมีผู้ดูแลเป็นชาวสิงคโปร์